Ergonomics in the retail sector

Typ: 
Guides & Tools
Country: 
Polsko
Languages: 
Polish
Provider: 
National Labour Inspectorate

Popis

This brochure is designed for managers and employees of retail facilities, especially those who work in manual handling, working in conditions that are not adapted to their physical and mental requirements or at risk of cold. The managerial staff will learn how to organize work in accordance with the principles of ergonomics, and the employee will learn how to assess the occupational risk at the workplace.

 

Access tool

Language of original language description: 
Polish

Other data

Sector / Industry covered: 
Maloobchod, kromě s motorovými vozidly
Nebezpečí: 
Ruční manipulace s břemeny
Opakující se pohyby/práce
Prudké pohyby
Nepřirozené polohy
Health effects: 
Muskuloskeletální poruchy nespecifikovány
Prevention measures: 
Zlepšování individuálních pracovních technik (např. pozice při ruční manipulaci)
Jednoduché tipy a opatření
Odborná příprava / pokyny (pro pracovníky)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všichni (žádná konkrétní skupina)
Cílová skupina: 
Zaměstnavatelé
Manažeři
Priority area: 
Prevence
Date of Publication / Year : 
2011