Ergonomics in the retail sector

Back to MSDs and filter
Ergonomics in the retail sector

Ergonomia pracy w handlu

Type of item
Guides & Tools
Country
Polsko
Languages

Polish

Provider
Provider (English)
National Labour Inspectorate
Provider (Original)
Państwowej Inspekcji Pracy

Description

This brochure is designed for managers and employees of retail facilities, especially those who work in manual handling, working in conditions that are not adapted to their physical and mental requirements or at risk of cold. The managerial staff will learn how to organize work in accordance with the principles of ergonomics, and the employee will learn how to assess the occupational risk at the workplace.

 

Broszura Ergonomia pracy w handlu powstała z myślą o kadrze kierowniczej i pracownikach wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, zwłaszcza wykonujących ręczne prace transportowe, pracujących w warunkach niedostosowanych do swoich wymagań fizycznych i psychicznych lub w narażeniu na chłód. Kadra kierownicza dowie się z niej, jak zorganizować pracę zgodnie z zasadami ergonomii, a pracownik – jak ocenić ryzyko zawodowe na stanowisku pracy.

 

Access tool

Language of original language description

Polish

Other data

Sector / Indrustry covered
Maloobchod, kromě s motorovými vozidly
Hazards
Nepřirozené polohy
Prudké pohyby
Ruční manipulace s břemeny
Opakující se pohyby/práce
Health effects
Muskuloskeletální poruchy nespecifikovány
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všichni (žádná konkrétní skupina)
Prevention measures
Zlepšování individuálních pracovních technik (např. pozice při ruční manipulaci)
Jednoduché tipy a opatření
Odborná příprava / pokyny (pro pracovníky)
Target audience
Zaměstnavatelé
Manažeři
Priority area
Ennetamine
Year
2011