Early intervention and accommodations for upper limb problems — research and data entry work

Back to MSDs and filter
Early intervention and accommodations for upper limb problems — research and data entry work

Early intervention and accommodations for upper limb problems — research and data entry work

Type of item
Case study
Country
International
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU OSHA
Provider (Original)
EU OSHA

Description

This case study highlights the importance of a multidisciplinary approach to tackling musculoskeletal disorders in the workplace. Early intervention (despite the lack of a firm diagnosis) based on risk assessment and trialling new equipment has helped to alleviate discomfort and prevent her symptoms from getting worse.

This case study highlights the importance of a multidisciplinary approach to tackling musculoskeletal disorders in the workplace. Early intervention (despite the lack of a firm diagnosis) based on risk assessment and trialling new equipment has helped to alleviate discomfort and prevent her symptoms from getting worse.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Vědecký výzkum a vývoj
Hazards
Používání zobrazovacích jednotek
Práce se stávající muskuloskeletální nemocí
Health effects
Poruchy dolních končetin
Zhoršování stávajícího (chronického) onemocnění
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Osoby s muskuloskeletální poruchou či nemocí
Prevention measures
Odstranění nebezpečí
Zlepšování individuálních pracovních technik (např. pozice při ruční manipulaci)
Jednoduché tipy a opatření
Snižování/minimalizace rizika prostřednictvím organizačních opatření, např. snížením počtu vystavených pracovníků, střídáním pracovních úkolů
Úpravy po úrazu / nepřítomnost z důvodu nemoci
Adjustments/support for chronic MSD disorder/disease/pain suffers
Purpose of the material
Obecné informace
Zvyšování povědomí
Hodnocení rizik
Target audience
Všichni (žádná konkrétní cílová skupina)
Priority area
Kroonilised seisundid
Year
2020