Průzkum mezi pracovníky na téma expozice rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění

Keywords:

Tento přehled projektu představuje nový a inovativní průzkum expozice pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění v Evropě. O expozici rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění na pracovišti neexistuje na úrovni EU dostatek spolehlivých a srovnatelných údajů. Cílem tohoto průzkumu bude doplnění chybějících informací o jednom z největších zdravotních problémů souvisejících s prací v Evropě.

Průzkum se bude řídit modelem australské studie zkoumající expozice na pracovišti a k vyhodnocení expozic pracovníků na pracovišti na základě jejich pracovních úkolů využije on-line aplikaci (OccIDEAS).  Zpočátku bude proveden na široce reprezentativním vzorku šesti členských států EU, přičemž první zjištění se očekávají v roce 2023.

Stáhnout in: de | en | es | fi | fr | hu |