Finsko: Omezení expozice zaměstnanců chemickým látkám při výrobě lepidel

Keywords:

Finský výrobce lepidel zvolil k ochraně svých zaměstnanců před nebezpečnými chemikáliemi komplexní přístup. Případová studie vysvětluje, jak lze kombinací různých opatření dosáhnout natolik nízkých úrovní expozice, že u většiny pracovních postupů nejsou nutné osobní ochranné prostředky.

Hlavní důraz je kladen na technická opatření, jako je použití výkonných ventilačních systémů, a organizační opatření, mezi něž patří komplexní školení zaměstnanců a pečlivý výběr nových chemických látek na základě bezpečnostních listů a scénářů expozice. Společnost také přestala vyrábět lepidla na bázi rozpouštědel s cílem omezit používání určitých nebezpečných chemických látek a s tím související rizika pro zaměstnance.

Stáhnout in: en