Kampaň pro zvýšení povědomí o expozici karcinogenům na pracovišti – „No Time to Lose“ (Není času nazbyt)

Keywords:

Tato případová studie se soustřeďuje na to, jak Institution of Occupational Safety and Health (IOSH, Instituce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) uspořádala kampaň „No Time to Lose“ (Není času nazbyt) proti rakovině jako nemoci z povolání. Prostřednictvím podpory více než 220 organizací a spolupráce s partnery na celém světě se kampani podařilo dosáhnout globálního dopadu, přičemž více než 100 renomovaných podniků podepsalo závazek kampaně řídit expozice na pracovišti. K faktorům úspěchu patřily pečlivé plánování a důkladné konzultace, jakož i začleňování zpětné vazby od cílových odvětví do materiálů kampaně. Úspěšnost kampaně je zčásti připisována také průběžnému hodnocení. Kampaň se zabývá významnými rizikovými faktory, jako jsou emise ze vznětových motorů, azbest, sluneční záření a krystalický oxid křemičitý.

Stáhnoutin: en