Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště

Healthy Workplaces Film Award

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci od roku 2009 uděluje filmové ceny v rámci kampaně Zdravé pracoviště jakožto specifickou kategorii ocenění předávaných na Mezinárodním festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku. Vedle finančního ocenění ve výši 5 000 EUR agentura EU-OSHA rovněž hradí výrobu DVD s vítěznými filmy opatřenými titulky v několika evropských jazycích pro potřeby režisérů a také za účelem distribuce v rámci sítě národních kontaktních míst agentury v 28 členských státech EU a dalších evropských zemích.

Cena je určena dokumentárnímu nebo animovanému filmu, který se zaměřuje na téma člověka v měnícím se světě práce. Film by se měl zabývat dopady politických a ekonomických změn na způsob, jak pracujeme a jak žijeme, nebo tématy souvisejícími s prací, jako jsou fyzické a psychosociální podmínky nebo stávající a nová rizika na pracovišti.

Informace o pravidlech, předpisech a lhůtách pro podání přihlášek naleznete na internetových stránkách Mezinárodního festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku (DOK Leipzig)

Kritéria týkající se filmů

Vítězové soutěže: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019