Kampaň Zdravé pracoviště na období 2020–2022

Cílem kampaně Zdravé pracoviště na období 2020–2022 s názvem Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž je zvýšit povědomí o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací a šířit informace o tom, jak jim lze předcházet a jak je lze řídit. Na vnitrostátní úrovni kampaň koordinují kontaktní místa agentury EU-OSHA a podporují ji oficiální partneři kampaně a mediální partneři a síť Enterprise Europe Network. Kampaň má šest hlavních cílů:

  • zvýšit povědomí o důležitosti prevence muskuloskeletálních poruch tím, že poskytne fakta a čísla o expozici muskuloskeletálním poruchám a o jejich dopadu na jednotlivce, podniky a společnost,
  • propagovat hodnocení rizik a proaktivní řízení muskuloskeletálních poruch tím, že poskytne přístup k příslušným nástrojům, pokynům a audiovizuálním materiálům a dalším podkladovým materiálům,
  • ukázat, že muskuloskeletální poruchy jsou problémem pro každého, ale že mohou být úspěšně řešeny,
  • prohloubit znalosti o nových nebo vznikajících rizikových faktorech muskuloskeletálních poruch,
  • propagovat poskytování podpory pracovníkům s chronickými muskuloskeletálními poruchami při jejich opětovném návratu do práce a s udržením si svých pracovních míst a ukázat, jak toho může být dosaženo,
  • podporovat účinnou spolupráci tím, že propojí různé zúčastněné strany a usnadní výměnu informací a správné praxe.