Summary - Hotell- och restaurangverksamhet – belägg från den europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker (Esener)

Keywords:

Inom den snabbt föränderliga hotell- och restaurangbranschen förekommer det mängder av arbetsmiljörisker. Det handlar om ergonomiska risker, risker i samband med temperaturer och luftföroreningar, halk-, snubbel- och fallrisker, säkerhetsrisker och risker med koppling till farliga ämnen samt psykosociala risker, däribland sådana som kan uppstå på grund av kontinuerlig kontakt med kunder, hög arbetsbelastning och tidspress för att hålla snäva tidsfrister under rusningstid.

Denna rapport från EU-Osha tar upp branschspecifika åtgärder för att förbättra riskhanteringen, inklusive arbetstagarinflytande, samt effekterna av covid-19-pandemin.  

Läs rapporten Hotell- och restaurangverksamhet – belägg från den europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker (Esener) 

Sök bland sektorns alla undersökningsresultat med hjälp av Eseners verktyg för datavisualisering 

Ladda ner in: en