Slovenien: Kontroll av arbetstagarnas exponering för farliga ämnen i tillverkningen av hushållsapparater.

Keywords:
Priset för goda praktiska lösningar inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2018–2019
Organisation som fått hedersomnämnande 

Det slovenska tillverkningsföretaget Gorenje, d.d., använder sig av en systematisk samarbetsmetod för att identifiera och undanröja risker som orsakas av farliga ämnen, där man involverar ledningen, arbetstagarna och deras representanter och ett multidisciplinärt expertteam.

Genom byte av utrustning och förfaranden samt förbättrad hantering och övervakning av kemikalier har företaget minskat antalet kemikalier som används, antalet anställda som exponeras för dem och exponeringsgraden. Man går längre än vad lagen kräver, har ett pågående åtagande att förbättra arbetstagarnas säkerhet och hälsa och delar med sig av sin kunskap till andra företag i hela Slovenien.

Ladda ner in: en | is | sl |