Psykosociala faktorer i förebyggandet av arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär

Keywords:

Även om fysiska riskfaktorer vanligtvis har störst arbetsrelaterad inverkan på muskel- och skelettbesvär, kan psykosociala faktorer i arbetet avsevärt bidra till risken för att utveckla muskel- och skelettbesvär och förvärra ett redan befintligt problem.

Denna Powerpoint-presentation beskriver de samband som kan finnas mellan psykosociala faktorer och muskel- och skelettbesvär och ger användbara rekommendationer för att fastställa källan till problemet och ta fram förebyggande åtgärder.

Ladda ner in: cs | en | fr | hu | nl | pl | pt | ro | sv |