Biologiska agenser och anknutna arbetsrelaterade sjukdomar inom yrken som innefattar resor och kontakt med resenärer

Keywords:

Ny forskning som utförts som en del av ett stort projekt för att fylla kunskapsluckan vad gäller biologiska agenser på arbetsplatsen visar att personer med yrken som innefattar resor eller kontakt med resenärer, t.ex. personer som reser över de nationella gränserna eller som arbetar med migranter och flyktingar, löper särskilt stor risk att exponeras för biologiska agenser.

I detta diskussionsunderlag granskas det stora antalet yrken inom denna sektor och hur de skiljer sig markant i fråga om exponeringsnivåer. Här diskuteras de relaterade hälsoeffekterna, framväxande risker och vilka grupper som är särskilt utsatta. Genom användning av information från intervjuer med experter och fokusgrupper framhålls i diskussionsunderlaget att det saknas riktade åtgärder och att det behövs en mer rationell förebyggande strategi.

Ladda ner in: el | en | lv |