You are here

Publikacje
20/11/2015

Przyszłość pracy – produkty lecznicze poprawiające wydajność

Przyszłość pracy – produkty lecznicze poprawiające wydajność

Użycie produktów leczniczych do celów niemedycznych, jako substancji wzmacniających zdolności poznawcze staje się normą w przypadku niektórych grup pracowników. Przewiduje się, że wobec nasilającej się konkurencji w społeczeństwie i w środowisku pracy poziom wykorzystania tych produktów leczniczych w przyszłości będzie wzrastał, natomiast ich długofalowe skutki dla pracowników wciąż nie są znane. W artykule opisano, czym są produkty lecznicze poprawiające wydajność, obecne powszechne użycie takich leków i ich skutki oraz omówiono ich potencjalne konsekwencje w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy.

Downloadin:DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | NL | PL | PT | SK