You are here

Narzędzia i publikacje

Mechanizm interaktywnej oceny ryzyka (OiRA) i narzędzia online upraszczają proces oceny i zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

OSHwiki i nasze publikacje są bogatymi źródłami informacji na temat wszystkich aspektów BHP. No i jest Napo – mistrz BHP, który wywołuje uśmiech na każdej twarzy!