Ce Summary

Streszczenie – Co gospodarka o obiegu zamkniętym oznacza dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)?

Keywords:

Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym jest kluczowy dla realizacji celu Komisji Europejskiej, jakim jest uczynienie Europy neutralną klimatycznie do 2050 roku.

W niniejszym briefingu prognostycznym zbadano wpływ, jaki wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym miałoby na warunki pracy oraz bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP) przy wykorzystaniu czterech scenariuszy dotyczących przyszłości.

Każdy ze scenariuszy ilustruje wpływ różnych decyzji politycznych podjętych w ciągu następnej dekady, a wszystkie razem pokazują, jak bardzo zróżnicowane mogą być wyzwania dla BHP w nadchodzących latach.

Celem briefingu jest zachęcenie do dialogu i refleksji między zainteresowanymi stronami, co ma pomóc w podejmowaniu decyzji już dziś.

Pobierz in: cs | da | en | es | fi | fr | hr | lt | mt | sk |