Streszczenie – Sprawozdanie roczne 2018: rok współpracy, zaangażowania i prowadzenia kampanii

Keywords:

Sprawozdanie opisuje, w jaki sposób EU-OSHA dążyła do osiągnięcia celu, czyli utworzenia bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy w Europie w 2018 r.

Do kluczowych wydarzeń zaliczyć można rozpoczęcie kampanii pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” oraz publikację wniosków pochodzących z ważnych projektów, jak np. ten dotyczący kwestii BHP w mikro- i małych przedsiębiorstwach oraz prognoz nowych i pojawiąjących się zagrożeń w związku z cyfryzacją.

Przez cały rok EU-OSHA organizowała imprezy i wydarzenia informacyjne, utrzymywała relacje z szeroką siecią partnerów i publikowała wiele informacji i narzędzi na różne tematy.

Pobierz in: en