Oddziaływanie na politykę w badaniach prognostycznych

Keywords:

Niniejsze sprawozdanie przedstawia ustalenia projektu oceniające kluczowe czynniki skutecznego przeniesienia wyników badań prognostycznych do kształtowania polityki. Autorem projektu zleconego przez EU-OSHA był Instytut Badań nad Zatrudnieniem – projekt zawierał przegląd piśmiennictwa oraz wywiady z naukowcami i ekspertami. W projekcie przedstawiono możliwe oddziaływanie badań prognostycznych; zidentyfikowano również kluczowe czynniki sukcesu mające wpływ na to oddziaływanie.

Pobierz in: en