Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy oraz przyszłość pracy: korzyści i ryzyko związane z narzędziami sztucznej inteligencji w miejscach pracy
05/07/2019 Rodzaj: Dokumenty do dyskusji 18 strony

Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy oraz przyszłość pracy: korzyści i ryzyko związane z narzędziami sztucznej inteligencji w miejscach pracy

Keywords:ICT/digitalisation

Artykuł omawia potencjalne skutki korzystania z technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja i duże zbiory danych dla BHP w miejscu pracy.

Jakkolwiek nie ulega wątpliwości, że technologie cyfrowe znacząco zmienią sposób w jaki pracujemy, pozostaje jednak pytanie, jak wpłynie to na dobrostan, bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. Artykuł wskazuje przykłady korzystania ze sztucznej inteligencji w zakładach pracy, np. w analizie osób (ang. people analytics) i procesach rekrutacji w kadrach; w robotyce opartej na sztucznej inteligencji; w chatbotach w ośrodkach wsparcia; lub w technologiach ubieralnych na liniach produkcyjnych.

Artykuł przedstawia potencjalne konsekwencje nieodpowiedniego wdrożenia takich technologii oraz warunki ich odpowiedniego wdrożenia. 

Download in:EN

Więcej publikacji na ten temat