Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego u dzieci i młodzieży: rozpowszechnienie, czynniki ryzyka, środki zapobiegawcze

Keywords:

Przeprowadzono wiele badań dotyczących zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, ale większość raportów koncentruje się na osobach dorosłych. Ten przegląd zakresu koncentruje się na badaniach dzieci i młodzieży — zarówno przed wejściem na rynek pracy, jak i po nim.

Ponieważ wiele zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego zaczyna się w dzieciństwie, ważne jest, aby określić, jak można im zapobiegać w młodym wieku. Na rozwój zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego wpływa wiele czynników, w tym czynniki fizyczne (np. otyłość, brak snu, pozostawanie przez długi czas w pozycji siedzącej), czynniki społeczno-ekonomiczne oraz czynniki indywidualne (np. płeć, wiek). W niniejszym przeglądzie analizujemy, w jaki sposób te czynniki wpływają na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane u dzieci i młodzieży, jak można im zapobiegać, i jak zdrowie układu mięśniowo-szkieletowego może stać się integralną częścią edukacji.

Pobierz in: en