Biuletyn: Ramy legislacyjne na temat substancji niebezpiecznych w miejscach pracy
22/02/2018 Rodzaj: Arkusze informacyjne 4 strony

Biuletyn: Ramy legislacyjne na temat substancji niebezpiecznych w miejscach pracy

Keywords:Kampania 2018-2019, Substancje niebezpieczne

W tym biuletynie znajduje się przegląd ram legislacyjnych na temat substancji niebezpiecznych w miejscach pracy w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem trzech europejskich dyrektyw: dyrektywy ramowej w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, dyrektywy w sprawie środków chemicznych i dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów.

Opisano siedem etapów na drodze do zapobiegania ryzyku oraz zamieszczono szereg bezpłatnych interaktywnych e-narzędzi służących łatwiejszej ocenie ryzyka, takich jak OiRA.

Przedstawiono również zasadę STOP, hierarchię środków zapobiegawczych oraz środki, jakie należy podjąć po identyfikacji zagrożenia.

Do pobrania
download

Więcej publikacji na ten temat