Poprawa zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy: ogólny przegląd

Keywords:
W ostatniej dekadzie nastąpiły gwałtowne zmiany w strukturze, organizacji i kontroli pracy w UE, zwłaszcza wskutek trwającej pandemii. Nowe badania EU-OSHA analizują sposoby zapewnienia zgodności ze standardami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz promowania w tym kontekście lepszych praktyk.
 
Kompleksowy przegląd aktualnej literatury skupia się na różnych rodzajach wsparcia, w tym podejściach dotyczących łańcuchów dostaw, rachunkowości społecznej i zachętach dla przedsiębiorstw w kwestii BHP, oraz na innowacyjnych strategiach i praktykach przyjętych przez organy regulacyjne ds. BHP. Kluczowe ustalenia i ich wpływ na przyszłą politykę i dalsze badania przedstawiono w sprawozdaniu końcowym i streszczeniu, ze szczegółową analizą w oddzielnym przeglądzie literatury.
Pobierz in: en