Zielone miejsca pracy, nowe zagrożenia? Nowe i pojawiające się zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze elektroenergetyki

Keywords:

Sprawozdanie zawiera opis warsztatów opartych na projekcie „Prognozy” EU-OSHA, które odbyły się w Brukseli 20 marca 2014 i skierowane były do Europejskiego Komitetu Sektorowego Dialogu Społecznego (SSDC) Energia Elektryczna. Ich cele były następujące: 1. Nawiązanie dyskusji na temat nowych i pojawiających się zagrożeń w sektorze elektroenergetyki z udziałem SSDC Energia Elektryczna w oparciu o projekt „Prognozy” EU-OSHA; 2. Zwiększenie zainteresowania ustaleniami projektu dotyczącymi tego sektora oraz 3. Wskazanie, jak można wykorzystywać scenariusze do przewidywania nowych i pojawiających się zagrożeń oraz jakie opcje dotyczące polityki można wykorzystać, by odpowiednio na nie zareagować.

Pobierz in: en | sk |