Przyszłość pracy – produkty lecznicze poprawiające wydajność

Keywords:

Użycie produktów leczniczych do celów niemedycznych, jako substancji wzmacniających zdolności poznawcze staje się normą w przypadku niektórych grup pracowników. Przewiduje się, że wobec nasilającej się konkurencji w społeczeństwie i w środowisku pracy poziom wykorzystania tych produktów leczniczych w przyszłości będzie wzrastał, natomiast ich długofalowe skutki dla pracowników wciąż nie są znane. W artykule opisano, czym są produkty lecznicze poprawiające wydajność, obecne powszechne użycie takich leków i ich skutki oraz omówiono ich potencjalne konsekwencje w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pobierz in: da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk |