Badanie wykonalności opracowania sondażu telefonicznego wspomaganego komputerowo do oceny narażenia pracowników na działanie czynników rakotwórczych w Unii Europejskiej

Keywords:

Narażenie na działanie czynników rakotwórczych może powodować raka, który stanowi główną przyczynę zgonów związanych z pracą w UE. Wiarygodne dane na temat narażenia na działanie czynników rakotwórczych w miejscu pracy są niezbędne dla bezpieczeństwa i zdrowia europejskich pracowników. W tym sprawozdaniu przedstawiono wnioski z badania dotyczącego wykonalności sondażu, opartego na udanym sondażu australijskim, gromadzącego informacje od pracowników na temat takiego narażenia. Do oceny narażenia w UE na podstawie zebranych danych zastosowano by system oparty na algorytmie.

W wyniku badania uznano, że przy racjonalnej inwestycji czasu i pieniędzy można by dostosować sondaż australijski do użytku w UE. 

Pobierz in: en