Factsheet 75 - Choroby mięśniowo-szkieletowe związane z pracą – powrót do pracy

Keywords:

Schorzenia mięśniowo-szkieletowe (MSD) są najczęściej spotykanym w Europie problemem zdrowotnym związanym z pracą. Zwalczanie MSD wymaga podjęcia działań w miejscu pracy. Po pierwsze, konieczne są kroki zapobiegawcze. Jednak w przypadku pracowników, którzy już cierpią na MSD, należy utrzymać ich zdolność zatrudnienia, ciągłość wykonywania pracy oraz w miarę potrzeby zapewnić im reintegrację zawodową. W biuletynie przedstawiono kluczowe wnioski z raportu „Powrót do pracy” Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, który koncentruje się na utrzymaniu w pracy, reintegracji i rehabilitacji pracowników cierpiących na MSD. Opracowanie składa się z dwóch części: przeglądu literatury na temat skuteczności działań interwencyjnych dotyczących pracy oraz przeglądu inicjatyw politycznych w Europie i na poziomie międzynarodowym.

Pobierz in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |