Factsheet 34 - Eliminowanie i zastępowanie niebezpiecznych substancji

Keywords:

Tematem Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2003 jest zapobieganie zagrożeniom niesionym przez niebezpieczne substancje. Agencja przygotowała całą serię publikacji FACTS zawierających informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, dotyczące niebezpiecznych substancji, w tym czynników biologicznych. Poniższy numer FACTS wprowadza pojęcia dotyczące procesu eliminacji lub zastępowania niebezpiecznych substancji.

Pobierzin: cs | da | de | el | en | es | et | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl | sv |

Więcej publikacji na ten temat