Narażenie na czynniki biologiczne i ich wpływ na zdrowie w sektorach gospodarowania odpadami i oczyszczania ścieków

Keywords:

Niniejszy dokument otwierający debatę przedstawia wyniki badań zagrożeń stwarzanych przez czynniki biologiczne, na które narażeni są pracownicy zajmujący się gospodarowaniem odpadami i oczyszczaniem ścieków. W UE generowane są coraz większe ilości odpadów, a pracownicy w tych sektorach są często narażeni na potencjalnie szkodliwe mikroorganizmy, tj. bakterie, wirusy i grzyby. Dokument otwierający debatę przygląda się przyczynom i skutkom zdrowotnym takich rodzajów narażenia oraz bada, w jakim zakresie zmiany w podejściu do gospodarowania odpadami wpływają na zagrożenia, na jakie narażeni są pracownicy. Wywiady przeprowadzone przez ekspertów i grupy dyskusyjne z pracownikami pomogły w zgromadzeniu informacji na temat rozwiązań politycznych, które mogą pomóc w ograniczaniu zagrożeń, w tym dla grup pracowników narażonych na szczególny rodzaj ryzyka.

Pobierz in: de | el | en | fr | lt | lv | mt |