Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Keywords:

Opis osiągnięć i analiza celów na przyszłość

W sprawozdaniu rocznym EU-OSHA za 2017 r. przedstawiono osiągnięcia w zakresie sztandarowych projektów Agencji oraz przeanalizowano cele na przyszłość. Do ważnych działań w 2017 r. należą ukończenie drugiej edycji Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń oraz zorganizowany w Bilbao szczyt zamykający kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–2017. Rozpoczęto też przygotowania do kampanii na lata 2018–2019 „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

EU-OSHA w dalszym ciągu była aktywna na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym, przez cały rok organizując wydarzenia i uczestnicząc w spotkaniach. Agencja prowadziła wspólne projekty z kilkoma innymi organami UE, nadal wnosiła wkład w plan działania UE w zakresie substancji rakotwórczych i otrzymała nagrodę Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w dziedzinie dobrej administracji.

Pobierz in: en

Więcej publikacji na ten temat