Sprawozdanie roczne za 2016 r.

Keywords:

2016 r. był dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (EU-OSHA) ważnym rokiem, popularyzującym idee związane z kilkoma realizowanymi głównymi projektami. Obejmuje to rozpowszechnienie ustaleń drugiej edycji Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2) oraz wstępnych ustaleń projektu dotyczącego bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w mikro- i małych przedsiębiorstwach (MŚP).

Zakończono duży projekt zlecony przez Parlament Europejski, „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla pracowników w każdym wieku – bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) w kontekście starzejącej się siły roboczej”; jego ustalenia zostały uwzględnione w kampanii „Zdrowe miejsca pracy dla osób w każdym wieku” na lata 2016-17. Rok 2016 można uznać za bardzo udany: opracowano przyjazny dla użytkownika e-przewodnik i narzędzie do wizualizacji danych.

Pobierz in: en