Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w zrównoważonych łańcuchach dostaw

Image

© Miha Creative - stock.adobe.com

Zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju – takie jak promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym lub zrównoważonych zamówień – mogą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP).

Aby zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy w trakcie zielonej transformacji Europy do 2040 r., konieczne jest włączenie kwestii BHP do inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju we wszystkich istotnych obszarach polityki.

Więcej informacji na temat BHP w zrównoważonych łańcuchach dostaw można znaleźć w nowo opublikowanym dokumencie dyskusyjnym Monitorowanie i poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w łańcuchach dostaw poprzez ramy oceny zrównoważonego rozwoju.

Zobacz naszą sekcją tematyczną poświęconą gospodarce o obiegu zamkniętym.