Kampania 2016–17: „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

Image
2016–17 Campaign: Healthy Workplaces for All Ages

Bezpieczne i zdrowe warunki pracy przez całe życie zawodowe są dobre dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Takie jest główne przesłanie kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17

Kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17 przyświecają cztery główne cele:

 1. promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego;
 2. zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego;
 3. umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej;
 4. wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

Uzasadnienie

Dlaczego kampania jest tak ważna?

Siła robocza w Europie starzeje się. Wiek emerytalny podwyższa się i prawdopodobne staje się wydłużenie życia zawodowego.

Praca służy zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, a dobre zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy zwiększa wydajność i efektywność. Zmiany demograficzne mogą stwarzać problemy, ale zapewnienie zrównoważonego życia zawodowego pomoże stawić im czoła.

Wydarzenia w ramach kampanii

 • Inauguracja kampanii: kwiecień 2016 r.
 • Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: październik 2016 i 2017 r.
 • Prezentacja konkursu dobrych praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”: kwiecień 2017 r.
 • Spotkanie na szczycie kończące kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”: listopad 2017 r.

Przez cały czas trwania kampanii będą odbywać się liczne mniejsze imprezy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się o warsztatach, seminariach i możliwościach nawiązywania kontaktów.

Kto może wziąć udział? Jak można wziąć udział?

Kampania jest otwarta dla osób fizycznych oraz organizacji dowolnej wielkości ze wszystkich sektorów, także małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą w niej wziąć udział między innymi:

 • menedżerowie, kierownicy i pracownicy;
 • związki zawodowe oraz przedstawiciele ds. BHP;
 • specjaliści w zakresie BHP i zasobów ludzkich;
 • stowarzyszenia zawodowe;
 • podmioty świadczące usługi w zakresie szkolenia i kształcenia.

Zachęcamy do:

 • rozpowszechniania materiałów promocyjnych;
 • organizowania akcji i imprez;
 • korzystania z narzędzi zarządzania w kontekście starzenia się;
 • udziału w konkursie dobrych praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”;
 • udziału w Europejskich Tygodniach Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w latach 2016 i 2017;
 • zostania oficjalnym lub krajowym partnerem kampanii;
 • śledzenia kampanii na Facebooku, Twitterze, LinkedIn i w innych mediach społecznościowych.

Pomoc praktyczna

Od momentu inauguracji kampanii w kwietniu 2016 r. wiele zasobów jest dostępnych na specjalnej stronie kampanii pod adresem www.healthy-workplaces.eu. Można tam znaleźć np.

 • sprawozdania i studia przypadku na temat zarządzania BHP w kontekście starzenia się siły roboczej;
 • praktyczny e-przewodnik dotyczący zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej;
 • prezentacje PowerPoint, ulotki plakaty i inne materiały promocyjne;
 • informacje o konkursie dobrych praktyk pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”;
 • infografiki;
 • filmy animowane.