Finanse i budżet

EU-OSHA jest finansowana przez Unię Europejską.

EU-OSHA otrzymuje co roku środki przydzielone przez władzę budżetową UE, która składa się z Parlamentu Europejskiego (bezpośrednio wybranych posłów) i Rady Unii Europejskiej (przedstawicieli rządów 27 państw członkowskich).

EU-OSHA prowadzi także konkretne projekty, na które UE przeznacza odrębne środki. Przykładami są szeroko zakrojony projekt pilotażowy dotyczący bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w starszym wieku oraz projekt dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy w krajach europejskiego sąsiedztwa i partnerstwa.

Należyte zarządzanie finansami

Wykonanie budżetu EU-OSHA jest regulowane rozporządzeniem finansowym Agencji, które zapewnia przejrzystość i rozliczalność.

EU-OSHA wykorzystuje system zarządzania i budżetowania zadaniowego, co pozwala na ścisłe monitorowanie kosztów jej działalności. Pomaga to zapewnić efektywne wykorzystanie jej zasobów.

Przeczytaj rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (dostępne jedynie w języku angielskim).

Informacje finansowe i budżetowe za kolejne lata budżetowe