Mangfold i arbeidslivet og digitale arbeidsplattformer: konsekvenser for arbeidsmiljø og helse

Keywords:

Den digitale plattformøkonomien er i rask vekst, og arbeidet som tilbys er like mangfoldig som arbeiderne selv. Migranter og etniske minoriteter har større sannsynlighet for å engasjere seg i plattformarbeid, noe som også kan representere muligheter for personer med funksjonshemming og kvinner.

Selv om digitalt arbeid kan være et springbrett inn i arbeidslivet, byr det også på mange blindveier. Dette diskusjonsnotatet belyser arbeidsforhold og arbeidsmiljørisikoer knyttet til digitalt plattformarbeid for enkelte arbeidstakergrupper.

Resultatene gir en indikasjon om hvordan det kan sikres at digitalt plattformarbeid fungerer som et springbrett til sikrere, tryggere og sunnere yrker.

 

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet