Ce Summary

Hva vil sirkulærøkonomien ha å si for arbeidsmiljøet?

Keywords:

Utvikling av en sirkulærøkonomi er avgjørende for Europakommisjonens mål om at Europa skal bli klimanøytralt innen 2050.

Ved hjelp av fire framtidsscenarioer ser denne rapporten på hvordan implementering av en sirkulærøkonomi vil påvirke arbeidsforhold og arbeidsmiljø.

Hvert scenario viser hvilken betydning forskjellige politiske beslutninger det neste tiåret vil få, og sammen viser de hvor variert utfordringene for arbeidsmiljøet kan være i årene som kommer.

Rapporten er ment å stimulere til dialog og refleksjon blant relevante aktører og påvirke beslutningene som tas i dag.

Last ned in: cs | da | en | es | fi | fr | hr | it | lt | mt | pt | sk |