Støtte samsvar for krav til sikkerhet på arbeidsplassen – europeiske arbeidsinspeksjonssystemer for sanksjoner og standardiserte tiltak

Keywords:

Arbeidsinspeksjoner er kritiske for å fremme samsvar med arbeidsmiljøforskrifter. De store forandringene på arbeidsplassen, grunnet nye teknologier og arbeidsordninger, har åpnet opp diskusjonen om rollen arbeidsinspektorater har i denne endrede arbeidsverdenen.

Denne diskusjonsartikkelen gjennomgår arbeidsinspeksjon og ulike sanksjonssystemer i EU. Den angir anbefalte fremgangsmåter for arbeidsinspektører for å overbevise foretak om å forbedre samsvar og understreker effektiviteten av å balansere overbevisning og håndhevelse under inspeksjonsbesøk.

Artikkelen fremhever også behovet for standardisert vurdering av sikkerhet på arbeidsplassen og foreslår måletiltak.

Last ned in: en