Psykososial risikoeksponering og psykiske helseutfall hos europeiske arbeidere med lav sosioøkonomisk status

Keywords:

Arbeidsmarkedets skiftende landskap fører til en økning i psykiske stressfaktorer. Denne gjennomgangen ser på psykososial risikoer (PSR) og negative psykiske helseutfall hos europeiske arbeidere med lav sosioøkonomisk status (LSE). Den legger vekt på covid-19-pandemien og digitaliseringen som sterke eksterne trender som påvirker tilstedeværelsen av PSR og den psykiske helsen på jobben for denne spesifikke gruppen arbeidere. 

Gjennomgangen inneholder ti eksempler på anbefalt praksis fra bedrifter og interessenter som bidrar til å redusere omfanget av helseskader hos arbeidere med korttidsarbeid. Funnene informerer fremtidige forskningsretninger og foreslår tips til retningslinjer for å forbedre styring og forebygging av PSR for gruppen av LSE-arbeidere.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet