Beskyttelse av arbeidstakerne i plattformøkonomien: En oversikt over utviklingen i regelverk og politikk i EU

Keywords:

Veksten i nettøkonomien gir utfordringer i HMS-arbeidet. Arbeid på nettplattformer – arbeid som leveres eller formidles via nettplattformer – kjennetegnes av stor variasjon i tilknytningsformer, inkludert midlertidig arbeid, frilansarbeid, akkordarbeid, hjemmekontor og nettdugnad.

Denne rapporten beskriver HMS-risikoen som arbeid med nettplattformer fører med seg, drøfter utfordringene som nettøkonomien gir i forhold til dagens HMS-regelverk og gir eksempler på retningslinjer og reguleringstiltak som enten er på plass eller under utvikling for å håndtere disse risikoene og utfordringene.

Last nedin: en