Nederland: Redusering av arbeideres eksponering for farlig støv i jordbrukssektoren

Keywords:
Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens priser for god praksis 2018–2019
Tildelt organisasjon 

Gårdsarbeidere kan utsettes for skadelig krystallinsk silikastøv fra jorden, som utgjør en helserisiko.

Den lille nederlandske jordbruksbedriften Mansholt BV har gjennom samarbeid med arbeidsmiljøorganet for sektoren, Stigas, tatt opp kampen mot støveksponering i potetsortering, ved å innføre en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å minimere støv. Utstyr og prosesser ble endret over tid for å spre utgiftene, en støvsuger og en elektrisk gaffeltruck ble kjøpt, som fjernet dieseleksos på området, og arbeidere var aktivt med på å identifisere og innføre løsninger.

Mansholt BVs tilnærming er et godt eksempel på hvordan en liten bedrift med få ressurser kan føre til store forbedringer for arbeidernes helse og sikkerhet.

Last ned in: en | is | nl |