Overvåkingsteknologi på arbeidsplassen

Keywords:

I de senere årene har overvåkingsteknologi blitt stadig lettere tilgjengelig for folk flest. For eksempel kan vi bruke smarttelefoner til å finne ut hvor vi befinner oss, og sportsklokker kan fortelle oss hvor aktive vi har vært.

Bør slike teknologier brukes i større grad på arbeidsplassen slik at arbeidsgiveren for eksempel kan overvåke de ansattes helse, eller vil dette være et brudd på de ansattes personvern? Og hva om de ansatte overvåker sin egen helse eller stressmønster på jobb?

Les om fordelene og ulempene ved overvåkingsteknologi i denne ekspertgjennomgangen.

Last ned in: cs | en | es | fi | fr | it | lt | nl | pl |