Nøkkeltrender og endringsdrivere for informasjons- og kommunikasjonsteknologi og arbeidssteder

Keywords:

Denne rapporten presenterer funnene fra arbeidspakke 1 i EU-OSHAs framsynsprosjekt om nye og framvoksende HMS-risikoer knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi og arbeidssteder fram mot 2025.

Trender og sentrale endringsdrivere ble identifisert i en tretrinns prosess: horisontspeiding, samråd med eksperter gjennom telefonintervjuer og en undersøkelse basert på Delphi-metoden, etterfulgt av et miniseminar. Rapporten gir en oversikt over og beskriver disse viktige trendene og endringsdriverne, gruppert etter kategori – samfunnsmessig, teknologisk, økonomisk, miljømessig eller politisk (STEEP – Societal, Technological, Economic, Environmental and Political).

Fra demografiske endringer til teknologiske innovasjoner – dette er faktorer som vil avgjøre hvilke HMS-utfordringer digitalisering av arbeidslivet i Europa vil medføre i 2025.

Last nedin: en