Improving compliance with occupational safety and health regulations: an overarching review (Bedre overholdelse av arbeidsmiljøforskrifter: en overordnet gjennomgang)

Keywords:
Det har det skjedd raske endringer i strukturen, organisasjonen og kontrollen av arbeidet i EU det siste tiåret, ikke minst de som ble forårsaket av den nåværende pandemien. Ny EU-OSHA-forskning ser på forskjellige måter for å fremme bedre overholdelse av arbeidsmiljøstandarder (HMS-standarder) og bedre praksis i denne sammenheng.
 
Den omfattende gjennomgangen av aktuell litteratur fokuserer på ulike typer støtte, inkludert tilnærminger til arbeidsmiljøarbeid i forsyningskjeder, sosial rapportering og økonomiske insentiver for HMS-arbeid, samt innovative strategier og praksiser implementert av arbeidsmiljømyndigheter. Hovedfunnene og deres implikasjoner for fremtidig politiske initiativer og videre forskning presenteres i en sluttrapport og et sammendrag med detaljert analyse i en separat litteraturgjennomgang.
Last ned in: en