Kampanje for å øke bevisstheten om eksponering for kreftframkallende stoffer på arbeidsplassen – “No Time to Lose”

Keywords:

I denne case-studien fokuseres det på hvordan det britiske arbeidsmiljøinstituttet, Institution of Occupational Safety and Health (IOSH), organiserte kampanjen “No Time to Lose”, som skal bidra til å håndtere arbeidsrelatert kreft. Kampanjen fikk støtte fra over 220 organisasjoner og samarbeidet med partnere over hele verden og fikk global påvirkningskraft ved at over ett hundre høyprofilerte selskaper forpliktet seg til å medvirke til å redusere eksponering på arbeidsplassen. Blant viktige faktorer for å lykkes var grundig planlegging og gode samråd, pluss at tilbakemeldinger fra målsektorene ble innarbeidet i kampanjemateriellet. Løpende evaluering er også en grunn for kampanjens suksess. Kampanjen dekker viktige risikofaktorer som dieselavgasser, asbest, solstråling og krystallinsk silisiumoksid.

Last ned in: en