Bioloģisko aģentu iedarbība un saistītā ietekme uz veselību atkritumu apsaimniekošanas un notekūdeņu attīrīšanas nozarē

Keywords:

Šajā diskusiju dokumentā izklāstīti tāda pētījuma konstatējumi, kas veltīts riskiem, kurus atkritumu apsaimniekošanas un notekūdeņu attīrīšanas nozarē strādājošajiem rada bioloģiskie aģenti. ES radītais atkritumu apjoms aizvien pieaug, un šajās nozarēs strādājošie bieži tiek pakļauti tādu potenciāli kaitīgu mikroorganismu iedarbībai kā baktērijas, vīrusi un sēnes. Diskusiju dokumentā ir aplūkoti šādas iedarbības iemesli un ietekme uz veselību, kā arī pētīts tas, kā atkritumu apsaimniekošanas pieeju izmaiņas ietekmē riskus, kādiem pakļauti strādājošie. Intervijas ar ekspertiem un fokusa grupas ar strādājošajiem palīdzēja savākt informāciju par politikas pasākumiem, kas varētu palīdzēt samazināt riskus, tostarp tādu strādājošo grupu gadījumā, kuri pakļauti īpašam riskam.

Lejupielādēt in: de | el | en | fr | lt | lv | mt |