Psihosociālā riska faktori un BKAS – ko mēs varam uzzināt par digitālo tehnoloģiju ietekmi, profilaksi un reintegrāciju darbā?

Image

© Andreas Rudolf Ruhmanseder

Vairākos diskusiju dokumentos un rakstos ir aplūkota psihosociālā riska faktoru (piemēram, pārmērīgas darba slodzes) ietekme uz balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) attīstību.

Tie ietver publikāciju, kurā aplūkota digitalizācijas ietekme uz darbinieku ekspozīciju fiziskiem riska faktoriem (piemēram, atkārtotiem uzdevumiem) ar darbu saistītām BKAS.

Publikācijās ir arī apspriesta kopēja psihosociālo risku un BKAS profilakse un sniegti labas prakses piemēri ilgtspējīgai reintegrācijai darbā.

Skatiet sīkāku informāciju šeit:

Reintegrācija darba tirgū pēc slimības atvaļinājuma saistībā ar BKAS psihosociālo risku kontekstā darbavietā

Psihosociālo risku faktori darbā saistībā ar BKAS sastopamību un profilaksi (jaunu darba veidu un digitalizācijas kontekstā)

Psihosociālā riska faktori attiecībā uz BKAS – profilakses metodes