You are here

Vadošie darbinieki

Izpilddirektore

Dr. Krista SEDLĀČEKA (Christa SEDLATSCHEK)

sedlatschek(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tālr.: 0034 944 358 302 (asistents)

Kristas SEDLĀČEKAS fotogrāfija

Krista tika iecelta EU-OSHA direktores amatā 2011. gadā. Viņa ir EU-OSHA juridiskā pārstāve un ir atbildīga par aģentūras pārvaldību un ikdienas darba vadīšanu, tostarp par visiem finanšu, administratīvajiem un personāla jautājumiem. Direktoru, kas par savu pienākumu izpildi atskaitās valdei, ieceļ amatā uz piecu gadu termiņu, ko var atjaunot vienu reizi.

Krista ir medicīnas doktore (Vīnes universitāte) un darba aizsardzības speciāliste. Pēc studiju beigšanas viņa sāka darba gaitas Austrijas darba inspekcijā, bet 1993. gadā pārgāja strādāt uz Darba un sociālo lietu ministriju, kur ieņēma Arodmedicīnas departamenta vadītāja vietnieces amatu.

1998. gadā viņu pieņēma darbā EU-OSHA, kur viņa nodarbojās ar labas prakses informācijas izstrādi un izplatīšanu, kļūstot par bijušās Darba vides nodaļas vadītāju. Šajā laikā viņa ieguva padziļinātas zināšanas par ES un dalībvalstīs pastāvošajām darba aizsardzības sistēmām.

2003. gadā viņa sāka strādāt Vācijas Federālajā darba aizsardzības institūtā (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA), 2004. gadā kļūstot par valsts iniciatīvas jaunu darba kvalitāti "INQA" direktori. Iniciatīvu pēc 2000. gadā notikušā Lisabonas samita sāka Vācijas Federālā darba un sociālo lietu ministrija, un tās mērķis bija sniegt ieguldījumu, lai Eiropā radītu vairāk un labākas darbvietas.

Interešu deklarācija – CV

Komunikācijas un veicināšanas nodaļas vadītājs

Endrjū SMITS (Andrew SMITH)

smith(at)osha(dot)europa.eu

Tālr.: 0034 944 358 342 (asistents)

Endrjū sāka strādāt EU-OSHA 2000. gadā. Kā Komunikācijas un veicināšanas nodaļas vadītājs viņš ir atbildīgs par Eiropas mēroga komunikācijas stratēģiju izstrādi un īstenošanu, tostarp par informatīvām kampaņām ar daudzu ieinteresēto personu piedalīšanos un elektroniskajiem sakariem.

Endrjū pēc izglītības ir sociālais zinātnieks (Bristoles universitāte), un viņam ir vairāk nekā 25 gadu darba pieredze komunikācijas jomā. Pirms stāšanās pašreizējā amatā viņš piecus gadus ieņēma Eiropas Zinātnes fonda Informācijas un komunikācijas nodaļas vadītāja amatu, bet laikposmā no 1989. līdz 1995. gadam bija Apvienotās Karalistes Ekonomikas un sociālās pētniecības padomes komunikācijas vadītājs.

Interešu deklarācija – CV

Profilakses un pētniecības nodaļas vadītājs

Viljams KOKBĒRNS (William COCKBURN)

cockburn(at)osha(dot)europa(dot)eu

Tālr.: 0034 944 358 372 (asistents)

Viljams kopš 2012. gada vada EU-OSHA Profilakses un pētniecības nodaļu, kas izstrādā darba aizsardzības saturu un ietver Eiropas Riska observatoriju.

Viljams strādā EU-OSHA no 1998. gada un ir bijis atbildīgs par pētniecības koordinācijas un nākotnes risku jomu, kā arī par pirmo Eiropas uzņēmumu apsekojumu par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER).

Viljamam ir bakalaura grāds tieslietās un maģistra grāds ergonomikā (Lafboro universitāte). Pirms pārnākšanas uz EU-OSHA viņš nodarbojās ar akadēmisko pētniecību, pētot uzņēmumu drošības kultūru, un strādāja privātajā sektorā kā ergonomikas konsultants un darba aizsardzības projektu pētniecības vadītājs.

Interešu deklarācija – CV

Resursu un pakalpojumu centra vadītāja

 Post vacant.