Vadošie darbinieki

Pagaidu izpilddirektors

Viljams KOKBĒRNS (William COCKBURN)

William Cockburn ir iecelts par pagaidu izpilddirektoru, līdz pienākumus uzņemsies jauns izpilddirektors.

Viljams strādā EU-OSHA no 1998. gada un ir bijis atbildīgs par pētniecības koordinācijas un nākotnes risku jomu, kā arī par pirmo Eiropas uzņēmumu apsekojumu par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER).

Viljamam ir bakalaura grāds tieslietās un maģistra grāds ergonomikā (Lafboro universitāte). Pirms pārnākšanas uz EU-OSHA viņš nodarbojās ar akadēmisko pētniecību, pētot uzņēmumu drošības kultūru, un strādāja privātajā sektorā kā ergonomikas konsultants un darba aizsardzības projektu pētniecības vadītājs.

Interešu deklarācija – CV

Komunikācijas un veicināšanas nodaļas vadītājs

Endrjū SMITS (Andrew SMITH)

Endrjū sāka strādāt EU-OSHA 2000. gadā. Kā Komunikācijas un veicināšanas nodaļas vadītājs viņš ir atbildīgs par Eiropas mēroga komunikācijas stratēģiju izstrādi un īstenošanu, tostarp par informatīvām kampaņām ar daudzu ieinteresēto personu piedalīšanos un elektroniskajiem sakariem.

Endrjū pēc izglītības ir sociālais zinātnieks (Bristoles universitāte), un viņam ir vairāk nekā 25 gadu darba pieredze komunikācijas jomā. Pirms stāšanās pašreizējā amatā viņš piecus gadus ieņēma Eiropas Zinātnes fonda Informācijas un komunikācijas nodaļas vadītāja amatu, bet laikposmā no 1989. līdz 1995. gadam bija Apvienotās Karalistes Ekonomikas un sociālās pētniecības padomes komunikācijas vadītājs.

Interešu deklarācija – CV

Profilakses un pētniecības nodaļas pagaidu vadītājs

Malgorzata Milczarek kdze

Malgorzata Milczarek 2006. gadā pievienojās EU-OSHA kā projektu vadītāja. Viņa ir strādājusi Profilakses un pētniecības nodaļā, kuras darbs ir orientēts uz projektiem saistībā ar garīgo veselību darbā, stresu sakarā ar darbu un citiem psihosociālajiem riskiem, piemēram, vardarbību un uzmākšanos. Viņa bija arī atbildīga par plašu DA projektu mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos.

Malgorzata ir psiholoģijas maģistre (Varšavas Universitātē) un darba psiholoģijas doktore (Silēzijas Universitātē). Pirms EU-OSHA viņa strādāja kā akadēmiska pētniece Centrālajā Darba aizsardzības institūtā, kas ir valsts pētniecības institūts (Polijā).

Interešu deklarācija – CV

Resursu un pakalpojumu centra vadītāja

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo joined EU OSHA in September 2023. As Head of the Resources and services unit, she is leading the team that manages the areas of HR, Finance, Procurement, Documentation, Internal Control and Facility management.

Before joining EU OSHA, Donianzu worked in the European Fisheries Control Agency (EFCA) in Vigo for more than 16 years, first as Head of sector Finance and Procurement and later as Deputy Head of the Resources and ICT unit.

Interešu deklarācija – CV