Vadošie darbinieki

Izpilddirektors

Viljams Kokbērns Salazārs

Viljams Kokbērns Salazārs ir strādājis EU-OSHA kopš 1998. gada, kur viņa pienākumu lokā ietilpa pētniecības koordinācijas un nākotnes risku jomas, kā arī viņš bija atbildīgs par pirmo Eiropas uzņēmumu apsekojumu par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER). No 2012. gada līdz 2021. gadam viņš vadīja EU-OSHA Profilakses un pētniecības nodaļu, kas aģentūrai izstrādā darba aizsardzības (DA) saturu. No 2021. gada līdz oficiālajai iecelšanai izpilddirektora amatā 2023. gadā viņš pildīja pagaidu izpilddirektora pienākumus.

Viljams Kokbērns Salazārs ir ieguvis bakalaura grādu tieslietās un maģistra grādu ergonomikā. Pirms pievienošanās EU-OSHA viņš ir strādājis akadēmiskajā pētniecībā, pētot uzņēmumu drošības kultūru, un privātajā sektorā kā ergonomikas konsultants un pētījumu vadītājs projektiem darba aizsardzības jomā.

Interešu deklarācija – CV

Komunikācijas un veicināšanas nodaļas vadītājs

Endrjū SMITS (Andrew SMITH)

Endrjū sāka strādāt EU-OSHA 2000. gadā. Kā Komunikācijas un veicināšanas nodaļas vadītājs viņš ir atbildīgs par Eiropas mēroga komunikācijas stratēģiju izstrādi un īstenošanu, tostarp par informatīvām kampaņām ar daudzu ieinteresēto personu piedalīšanos un elektroniskajiem sakariem.

Endrjū pēc izglītības ir sociālais zinātnieks (Bristoles universitāte), un viņam ir vairāk nekā 25 gadu darba pieredze komunikācijas jomā. Pirms stāšanās pašreizējā amatā viņš piecus gadus ieņēma Eiropas Zinātnes fonda Informācijas un komunikācijas nodaļas vadītāja amatu, bet laikposmā no 1989. līdz 1995. gadam bija Apvienotās Karalistes Ekonomikas un sociālās pētniecības padomes komunikācijas vadītājs.

Interešu deklarācija – CV

Profilakses un pētniecības nodaļas pagaidu vadītājs

Malgorzata Milczarek kdze

Malgorzata Milczarek 2006. gadā pievienojās EU-OSHA kā projektu vadītāja. Viņa ir strādājusi Profilakses un pētniecības nodaļā, kuras darbs ir orientēts uz projektiem saistībā ar garīgo veselību darbā, stresu sakarā ar darbu un citiem psihosociālajiem riskiem, piemēram, vardarbību un uzmākšanos. Viņa bija arī atbildīga par plašu DA projektu mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos.

Malgorzata ir psiholoģijas maģistre (Varšavas Universitātē) un darba psiholoģijas doktore (Silēzijas Universitātē). Pirms EU-OSHA viņa strādāja kā akadēmiska pētniece Centrālajā Darba aizsardzības institūtā, kas ir valsts pētniecības institūts (Polijā).

Interešu deklarācija – CV

Resursu un pakalpojumu centra vadītāja

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo pievienojās EU OSHA 2023. gada septembrī. Kā Resursu un pakalpojumu nodaļas vadītāja viņa vada komandu, kas pārvalda cilvēkresursu, finanšu, iepirkumu, dokumentācijas, iekšējās kontroles un telpu pārvaldības jomas.

Pirms pievienošanās EU OSHA Donianzu vairāk nekā 16 gadus strādāja Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūrā (EFCA) Vigo, vispirms kā Finanšu un iepirkumu sektora vadītāja, bet vēlāk kā Resursu un IKT nodaļas vadītāja vietniece.

Interešu deklarācija – CV