Pregled uspješnih inicijativa za usporedbu sustava za sigurnost i zdravlje na radu

Keywords:

U Europskoj agenciji za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) usporedba u odnosu na referentne vrijednosti („benchmarking”) definirana je kao „planirani proces kojim organizacija uspoređuje zdravstvene i sigurnosne procese i učinkovitost s drugima kako bi naučila na koji način smanjiti učestalost nezgoda i bolesti, unaprijediti usklađenost sa zakonima koji uređuju područje zdravlja i sigurnosti i/ili smanjiti troškove usklađivanja”. Temeljem te definicije, glavni cilj ovog projekta bilo je preispitivanje sustava usporedbe sigurnosti i zdravlja na radu koji su postavljeni na razini pojedinih djelatnosti, država članica ili na europskoj razini. Također, istraživanjem su se nastojale procijeniti koristi i ograničenja takvih sustava i utvrditi ključni faktori i glavne prepreke njihovoj uspješnosti.

Preuzimanje in: cs | da | de | el | en | es | et | fr | hr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl |