Workers with mental disorders in a digitalized world: challenges, opportunities and needs

Mielenterveyden häiriöitä sairastavat työntekijät digitalisoituneessa maailmassa: haasteet, mahdollisuudet ja tarpeet

Keywords:

Artikkelissa esitetään yleiskatsaus siitä, miten todetuista ja toteamattomista mielenterveysongelmista kärsivät työntekijät selviytyvät työstä, teknologian/digitalisaation haasteista ja ihmissuhteista. Työntekijän on usein vaikea puhua sairaudestaan työpaikalla siihen liittyvien stigmojen vuoksi. Työnantajien olisi siksi edistettävä luottamuksellisuutta ja luottamusta tukevaa työkulttuurin muutosta.

Myös covid-19-pandemialla oli merkittävä vaikutus digitalisoidun työn (erityisesti etätyön) yleistymiseen ja mielenterveyshäiriöiden lisääntymiseen. Artikkelissa korostetaan, että tarvitaan räätälöityjä lähestymistapoja, luottamuksen rakentamista ja ongelmien yleistä huomioon ottamista, mikä osoitetaan toteen riittävällä sääntelyllisellä ja organisatorisella tuella. Alan tutkimuksen edistäminen on yhä tärkeämpää, jotta voidaan varmistaa mielenterveyden häiriöitä sairastavien työntekijöiden tarpeisiin vastaaminen muuttuvassa työelämässä.

Lataa in: en