Työntekijät mukana tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuvien riskien ehkäisemisessä työpaikalla

Keywords:

Työhön liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairaudet vaikuttavat kielteisesti miljoonien eurooppalaisten työntekijöiden terveyteen sekä yritysten tuottavuuteen ja kustannuksiin kaikilla toimialoilla. Työntekijät ovat avainasemassa näiden merkittävien huolenaiheiden ratkaisemisessa.

Tässä raportissa ehdotetaan menetelmiä, joilla työntekijät voivat osallistua aktiivisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseen. Raportissa esitetään käytännön esimerkkejä ja tapaustutkimuksia työpaikoilta, joilla työntekijät ovat osallistuneet tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseen hyvällä menestyksellä. Siinä kerrotaan myös, mitä kaikkea työntekijöiden tehokas osallistuminen edellyttää.

Raportissa annetaan organisaatioille, pienyrityksille ja päättäjille neuvoja ja ohjeita siitä, miten riskejä hallitaan ja miten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseen tähtääviä osallistavia toimia toteutetaan.

Lataa in: en