Tekoälyn hyödyntäminen henkilöstöjohtamisessa – vaiheet teknologian kehittämisestä vaikutuksiin, jotka kohdistuvat työntekijöihin ja heidän terveyteensä ja turvallisuuteensa

Keywords:

Tekoäly muuttaa työn ja työsuhteiden luonnetta. Tässä asiakirjassa kartoitetaan tekoälyyn perustuvaa henkilöstöjohtamista hyödyntäviä teknologioita ja niiden alakohtaista levinneisyyttä patenttitietojen ja -sisällön analyysin avulla.

Siinä esitetään mittauksiin perustuva lähestymistapa, jonka avulla voidaan tutkia tekoälyyn perustuvien henkilöstöjohtamisen teknologioiden vaikutusta työvoimaan, tehtäviin ja toimintoihin. Tulokset viittaavat siihen, että tekoälyyn perustuva henkilöstöjohtaminen voi vaikuttaa haitallisesti työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Merkittävä tutkimuksesta esiin nouseva seikka on, että vain marginaalinen osa patenteista on suunnattu ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen, mikä osoittaa, että yritykset eivät ole kovin kiinnostuneita käyttämään tällaisia teknologioita työterveyden ja -turvallisuuden parantamiseen.

Lataa in: en