Miehittämättömät ilma-alukset: vaikutukset työterveyteen ja -turvallisuuteen

Keywords:

Miehittämättömien ilma-alusten (UAV) käyttö lisääntyy kaikilla aloilla niiden erityispiirteiden ja työprosessien tehostamismahdollisuuksien ansiosta. Niiden käyttöönotto työpaikoilla aiheuttaa kuitenkin haasteita myös työterveydelle ja -turvallisuudelle.

Tässä tausta-asiakirjassa tarkastellaan asiaan liittyviä kysymyksiä ja määritetään puutteita tutkimuksessa. Tarkoituksena on edistää kirjallisuutta työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvistä näkökohdista ja niiden vaikutuksista miehittämättömien ilma-alusten kanssa työskenteleviin työntekijöihin. Sidosryhmille annetaan suosituksia, jotka tähtäävät työpaikkojen ongelmien ratkaisemiseen ja voivat myös ehkäistä alan kehityksen hidastumista.

Lataa in: en