Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: workplace resources for design, implementation and use

Summary - Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden valvontaan tarkoitetut älykkäät digitaaliset järjestelmät: suunnittelu, toteutus ja käyttö työpaikoilla

Keywords:

Yritykset, joilla on vahva turvallisuus- ja terveyskulttuuri, tunnistavat todennäköisemmin vaarat ja ryhtyvät toimiin niiden välttämiseksi. Uusissa työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden valvontaan tarkoitetuissa järjestelmissä käytetään digitaalitekniikkaa riskien arviointiin ja haittojen minimointiin. Järjestelmien hyöty riippuu kuitenkin saatavilla olevista tiedoista.

Raportissa tarkastellaan sitä, mikä merkitys on työpaikan resursseilla, eli työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden valvontaan tarkoitettujen uusien järjestelmien tarkoitusta koskevilla tiedoilla, soveltamisohjeilla ja ergonomiaoppailla. Esimerkit parhaista käytännöistä tuovat esiin tapoja, joilla työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden valvontaan tarkoitetut uudet järjestelmät voidaan onnistuneesti integroida osaksi toimintaa työpaikoilla. 

Lataa in: cs | el | en | es | et | fr | hr | nl | ro | sl |